Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể truy cập chẩn đoán OTB island bằng phần mềm Advantys không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Không có chức năng chẩn đoán cho một OTB Island trong phần mềm Advantys. Các mô-đun NIB của OTB quản lý một số hoạt động trực tuyến giới hạn, như sau: 1. Kết nối với phisical Island. 2. Ngắt kết nối từ phisical Island. 3. Tải dữ liệu cấu hình trên Island. 4. Giải phóng dữ liệu được định cấu hình từ Island. 5. Thay đổi các tham số kết nối.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.