Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Liệu có hệ thống chuyển đổi khi hai Compact NS1600b-3200 MCCBs được interlocked bằng cách sử dụng thanh hoặc cáp kết nối?

Published date: 07 tháng chín 2020

Không thể có hệ thống chuyển đổi bằng cách sử dụng hai thiết bị chuyển mạch MCCBs Compact NS1600b-3200 bằng phương tiện kết nối bằng thanh hoặc kết nối cáp. Việc kết nối bằng cáp hoặc thanh chỉ có sẵn với hai Masterpact NW máy cắt không khí trên 1600A.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.