Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi muốn biết rằng OFS v3.40 sẽ được hỗ trợ trên hệ thống Windows 7, 64 bit hay không. & Nbsp;

Published date: 27 tháng năm 2020

OFS v3.40 sẽ hỗ trợ Windows 7, hệ thống 64 bit nhưng một số trình điều khiển như Ethway, ISAway & FIP FPC10 không được hỗ trợ trên Windows 7 64 bit.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.