Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chúng ta có thể sử dụng bản quyền của Vijeo Designer v 6.1 cho Vijeo Designer v 6.2 ?

Published date: 27 tháng năm 2020


Bản quyền VJDSNRTMPC (Runtime for Magelis iPC) có hiệu lực cho cả hai phiên bản V6.1 và V6.2. Bản quyền là chung nhưng cài đặt là riêng.
Tập tin cài đặt cho iPC / PC cho kèm cùng với DVD của Vijeo designer.
Nếu trước đó chúng ta có Runtime 6.1 và muốn chạy ứng dụng 6.2, trong trường hợp này, chúng ta phải cập nhật Runtime bằng cách tải xuống (cáp USb hoặc dùng Ethernet) hoặc gỡ cài đặt Runtime V6.1 theo cách thủ công từ chương trình Add/Remove và cài đặt Runtime V6.2, bản quyền sẽ được tự động phát hiện nếu Runtime V 6.1 đã được đăng ký trước đó.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.