Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

SoMachine được hỗ trợ trên hệ điều hành Windows 8.1?

Published date: 07 tháng chín 2020

Vâng, SoMachine V4.1 Service Pack1 được hỗ trợ trên hệ điều hành sau: 1. Windows 7 32 bit / 64 bit 2. Windows 8.1 32bit / 64 bit

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.