{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Tiêu chuẩn hoạt động (băng thông) cho Cat6 là gì?

Khoảng 250MHz

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm