Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tiêu chuẩn hoạt động (băng thông) cho Cat6 là gì?

Published date: 07 tháng chín 2020

Khoảng 250MHz

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.