Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể có kết nối kép từ Altivar 31 Drive ModBus Port không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Có thể có kết nối kép từ một cổng Altivar 31 Drive ModBus, một cho kết nối với mạng truyền thông ModBus và thứ hai để kết nối với màn hình Remote, với sự trợ giúp của bộ chia. Số phần của splitter là PXP-3148MB. ""

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.