{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Chức năng đúng của GVAD0110 khi được gắn với GV2 MPCB là gì?

Xin lưu ý rằng trong khối liên lạc GVAD **, tiếp điểm 95/96 chỉ báo tình trạng Trip. Khối tiếp điểm GVAD ** chỉ báo tình trạng lỗi, đây là lý do tại sao nó liên quan đến tiếp xúc thông thường để báo cùng lúc trạng thái thiết bị ON hoặc OFF. Nếu bạn chuyển ON/OFF GV2 thì tiếp điểm 95/96 sẽ không thay đổi. Tiếp điểm này sẽ thay đổi chỉ trong trường hợp có Trip. Các tiếp điểm khác 51/52 của GVAD ** sẽ hoạt động tốt với nút ON / OFF, ví dụ nếu 51/52 không ở vị trí OFF thì ở vị trí ON nó sẽ được đóng lại (NC).
Tìm hiểu thêm
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm