Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chức năng đúng của GVAD0110 khi được gắn với GV2 MPCB là gì?

Published date: 08 tháng bảy 2020

Xin lưu ý rằng trong khối liên lạc GVAD **, tiếp điểm 95/96 chỉ báo tình trạng Trip. Khối tiếp điểm GVAD ** chỉ báo tình trạng lỗi, đây là lý do tại sao nó liên quan đến tiếp xúc thông thường để báo cùng lúc trạng thái thiết bị ON hoặc OFF. Nếu bạn chuyển ON/OFF GV2 thì tiếp điểm 95/96 sẽ không thay đổi. Tiếp điểm này sẽ thay đổi chỉ trong trường hợp có Trip. Các tiếp điểm khác 51/52 của GVAD ** sẽ hoạt động tốt với nút ON / OFF, ví dụ nếu 51/52 không ở vị trí OFF thì ở vị trí ON nó sẽ được đóng lại (NC).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.