Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để chúng ta biết rằng Cartridge bị hư hỏng trong thiết bị chống sét?

Published date: 21 tháng tám 2020

Trên Cartridge tự nó có một dấu hiệu màu sắc liên quan đến khả năng hoạt động của nó, nếu màu trắng của nó có nghĩa là nó hoạt động và nếu nó có màu đỏ của nó có nghĩa là nó đã gần đến lúc hư hỏng

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.