Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Vijeo Citect có hỗ trợ HĐH Windows 8 không ?

Published date: 27 tháng năm 2020


Có, Vijeo Citect phiên bản 7.30 với phiên bản Service Pack-1 trở đi tương thích với HĐH Windows 8.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.