Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Unity Pro phiên bản V6.0 hoặc V7.0 có được hỗ trợ bởi Windows 8 không?

Published date: 25 tháng một 2018

Unity Pro phiên bản V6.0 và V7.0 không được hỗ trợ bởi Windows 8. Phiên bản kế tiếp của Unity phiên bản 8.0 sẽ được hỗ trợ bởi nền tảng Windows 8

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.