Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có cần TẮT tùy chọn chia sẻ Tệp và Máy in trên PC của mình để ION Enterprise Web Reporter hoạt động không ?

Published date: 21 tháng tám 2020

Tùy chọn Chia sẻ Tệp và Máy in phải được tắt trong hệ thống ION Enterprise được cài đặt trên OS.
Việc này phải được thực hiện trong quá trình cài đặt ION Enterprise V 6.0. Nếu cài đặt này không được hoàn thành trong khi cài đặt quá trình này, bạn có thể BẬT tùy chọn chia sẻ tệp và máy in sau khi phần mềm đã được cài đặt, nhưng chúng bạn phải cài đặt lại "Report back" theo cách thủ công.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.