Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Phần mềm điều hành nào chúng ta có thể sử dụng cho Vijeo Lịch sử V4.40 ?

Published date: 27 tháng năm 2020

Máy chủ & khách của Vijeo Historian có thể sử dụng Hệ điều hành sau:
Windows XP Business SP3
Windows Vista Business (hoặc cao hơn) SP2
Máy chủ Windows 2003 SP2
Máy chủ Windows 2003 R2
Windows 7 SP1
Máy chủ Windows 2008 R2

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.