Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mã áp cho kết nối PC và XBTN200 với TSX3708056DR1 là gì.

Published date: 21 tháng tám 2020

Các mã cáp cho kết nối PC và XBTN200 với TSX3708056DR1 như sau:

1 Cáp giữa TSX3708056DR1 & HMI XBTN200 là 'XBTZ9780'
2 Cáp giữa TSX3708056DR1 & PC là 'TSXPCX1031'

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.