Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cách chuyển đổi Chương trình Modsoft sang cơ sở dữ liệu Concept?

Published date: 27 tháng năm 2020

Cơ sở dữ liệu như sau:
 
1 Mở Modsoft Converter từ tiện ích Concept. (Menu bắt đầu, Concept, Modsoft Converter).
 
2 Chuyển đến trình chuyển đổi tệp và chọn tệp Modsoft (phần mở rộng .env) mà bạn muốn chuyển đổi.
 
3 Nhấp vào OK và điều này sẽ tự động tạo tệp .prj có thể chạy với Khái niệm.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.