Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Độ tương thích của Quantum CPU Firmware & Unity Pro Version?

Published date: 21 tháng tám 2020

Người ta có thể sử dụng bất kỳ OS/Copro Firmware Quantum Processor với bất kỳ phiên bản Unity nào. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng Bộ OS/Copro Firmware Quantum Processor và Phiên bản Unity mới nhất để thu được lợi ích từ việc chỉnh sửa trong OS/Copro Firmware and Unity Pro.

 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.