Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Unity Pro V7.0 có tương thích với windows 7 32 bit và 64 bit không?

Published date: 27 tháng năm 2020

Unity V7.0 tương thích với windows 7 32 và 64 bit
Trên Hệ thống Windows 7 64 bit, cài đặt Windows 7 Service Pack 1 (SP1) là bắt buộc để sử dụng Unity Pro V7.0

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.