Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Phần mềm Concept có được hỗ trợ trên hệ điều hành Windows 7 Professional (64 bit) không?

Published date: 27 tháng năm 2020

Vâng, Concept Version V2.6 Service Release 7 tương thích với Windows XP Professional, Windows Vista Business 32-Bit và Windows 7 Professional 32-Bit .


Concept không được hỗ trợ trên các hệ điều hành Windows 7 Professional (64 bit).
Concept 2.6 SR7 đã được xác thực và sẽ chạy trên hệ điều hành Windows 7 Professional (32 bit). Đây là phiên bản phát hành cuối cùng của Concept với các bản vá dịch vụ sẽ không được cập nhật thêm.

 LƯU Ý: Concept đã lỗi thời và đã được thay thế bằng Ecostrxure Control Expert (chính thức là Unity Pro), tất cả phần cứng hỗ trợ cho Concept cũng bị ngưng nên cần nâng cấp với phần cứng phù hợp.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.