Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Những hệ điều hành nào được hỗ trợ bởi phần mềm Cấu hình Advantys phiên bản V5.5.0?

Published date: 07 tháng chín 2020

Phần mềm Cấu hình Advantys có thể được cài đặt trên các nền tảng Windows khác nhau sử dụng cùng một gói cài đặt. Phát hiện nền tảng windows và yêu cầu cài đặt cụ thể tự động. Các nền tảng Windows sau đây được hỗ trợ: · X86 Windows XP Professional Gói Dịch vụ 3 · X86 Windows Vista Business và Ultimate · X86 Windows 7 Professional, Ultimate và Enterprise · X64 Windows 7 Professional Ngoài ra, cần có các thành phần hệ thống sau: · Windows Installer V3.0 ¹) trở lên · Internet Explorer 6.0 trở lên · Microsoft .Net Framework 2.0 (có trong thiết lập)

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.