Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Hệ điều hành nào hỗ trợ Vijeo Historian 4.3?

Published date: 27 tháng năm 2020


Các hệ điều hành sau được hỗ trợ bởi Vijeo Historian 4.3:
 
Windows XP Business SP3
Windows Vista Business (hoặc cao hơn) SP2
Máy chủ Windows 2003 SP2
Máy chủ Windows 2003 R2
Windows 7 SP1
Máy chủ Windows 2008 R2
 
Lưu ý: Vijeo Historian chạy ở chế độ 32 bit trên hệ điều hành 64 bit.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.