Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tại sao lỗi 'address out of range' lại có trong Vijeo Citect?

Published date: 27 tháng năm 2020

Trên thực tế, Vijeo Citect đọc các địa chỉ kỹ thuật số trong các khối 16 bit. Vì vậy, nếu có thẻ kỹ thuật số tại C1000, Citect sẽ đọc từ C993 đến C1008 trong một yêu cầu. Nếu địa chỉ C993 không tồn tại thì lỗi 'address out of range' xuất hiện. Do việc tối ưu hóa các yêu cầu đọc kỹ thuật số này, đảm bảo rằng có các địa chỉ hợp lệ trong PLC. Trong một số PLC, phạm vi hợp lệ của tất cả các địa chỉ bộ nhớ có thể được đặt và đảm bảo rằng thiết lập trong PLC là thứ mà Citect sẽ đọc. Nếu phạm vi không thể điều chỉnh thì không sử dụng bất kỳ thẻ kỹ thuật số nào trong 16 chữ số đầu tiên và cuối cùng.

Vijeo Citect cũng cố gắng chặn đọc cùng nhau và có thể cố gắng đọc qua các địa chỉ không hợp lệ. Vì vậy, nếu C1000 và C1100 được cấu hình, Citect sẽ cố gắng đọc từ C993 đến C1105. Nếu bất kỳ địa chỉ nào không hợp lệ giữa các thẻ này thì cũng xuất hiện lỗi 'address out of range' . Điều này khá khó xảy ra vì hầu như tất cả các PLC đều chứa bộ nhớ liên tục không có lỗ hổng.


Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.