Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể kết nối các điện áp điều khiển khác nhau ở đầu vào của mô-đun LTMR trong TeSys T không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Kiểm soát đặc điểm điện áp Bạn có thể kết nối các điện áp điều khiển khác nhau trên đầu vào của mô-đun LTMR TeSys T, nếu điện áp và các xếp hạng hiện tại nằm trong các thông số điện của mô đun. Ngoài ra, bạn có thể kết nối một nguồn điện bên ngoài trên đầu vào LTMR nếu bạn kết nối A2 của sản phẩm với 0V AC / DC của nguồn điện bên ngoài.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.