Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mức điện áp DC tối thiểu để cấp nguồn cho biến tần Altivar 61/71 qua DC Bus.

Published date: 21 tháng tám 2020

Mức Điện áp DC tối thiểu cần thiết để cấp nguồn cho biến tần Altivar 61/71 qua DC Bus là 537VDC.
Điện áp Bus DC = √2 * Uln (Căn bậc hai nhân với Điện áp đường dây).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.