Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Định mức tối thiểu của Động cơ có thể được sử dụng với các biến tần Altivar 31/61/71 là bao nhiêu.

Published date: 21 tháng tám 2020

Dòng điện của động cơ không được nhỏ hơn 0,2 lần dòng truyền động danh định khi động cơ được dẫn động bởi biến tần Altivar 31/61/71, để bảo vệ nhiệt.
Tuy nhiên, việc lập trình các tham số phải theo dữ liệu trên nhãn động cơ để đảm bảo an toàn cho động cơ.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.