Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có bao nhiêu thiết bị Ethernet có thể được kết nối qua mô-đun cổng ETG100 tại một thời điểm ?

Published date: 28 tháng năm 2020


Tổng số thiết bị (PLC / HMI) có thể được kết nối trên mạng Modbus TCP / IP để liên lạc với các thiết bị Modbus Slave thông qua mô-đun cổng ETG100 như sau:

1 Số lượng thiết bị tối đa cho các kết nối HMI: 64
 
2 Số lượng thiết bị PLC tối đa: 48

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.