Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chúng ta có tùy chọn cấp 120 volt cho các đầu vào logic trên ATV61 và ATV71 không?

Published date: 28 tháng năm 2020

Có, bộ chuyển đổi điện áp đầu vào logic 115 VAC có mã hàng là VW3A3101.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.