Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Có thể cung cấp điện áp 120 volts cho đầu vào logic trên ATV61 và ATV71 được không?

Bộ điều hợp đầu vào logic 115 VAC là một phần số VW3A3101. CTA-ID: 2029683
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?