Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Mã sản phẩm của Terminal Block cho card vào/ra M340 là gì?

Các mã Terminal block là: BMXFTB2000-Dãy đấu nối ra bằng vít (20 điểm) BMXFTB2010-Dãy đấu nối ra bằng đệm vuông (điểm) BMXFTB2020-Dãy đấu nối ra bằng lò xo (20 điểm)
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?