Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tiếp điểm SDE cho MasterpactNT hoặc NW có mã hàng là gì?

Published date: 16 tháng bảy 2020

Tiếp điểm SDE có sẵn trên Masterpact NT hoặc NW là tiêu chuẩn. Một tiếp điểm SDE thứ 2 có thể gắn lên CB nếu được yêu cầu trong quá trình đặt hàng.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.