Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Điểm khác nhau giữa encoder một vòng và encoder nhiều vòng là gì?

Published date: 29 tháng sáu 2020

Encoder một vòng: Loại encoder này không lưu trữ thông tin trên ""số các vòng"". Đối với mỗi vị trí trên trục, nó gửi một dữ liệu đơn dưới dạng ""word"" bằng phương thức song song hoặc nối tiếp, vì thế có để được đọc trực tiếp và nhanh chóng bằng hệ thống điều khiển.
Encoder nhiều vòng; Loại encoder này có thể truyền một lượng thông tin lớn hơn, cùng với vị trí của trục trong vòng, số lượng vòng đối với một điểm tham chiếu cũng có thể được truy xuất.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.