Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Biến tần ATV303 có tính năng phát hiệnnhiệt độ vượt ngưỡng không?

Tính năng phát hiện nhiệt trong biến tần được thực hiện bởi một đầu đo PTC tích hợp bên trong khối nguồn. Có một thông số trên ATV303 là 809 (Trạng thái nhiệt của biến tần) thể hiện trạng thái nhiệt của biến tần dưới dạng %. Trên 118%, biến tần hiện Drive overheat (Quá nhiệt biến tần).
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?