Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Biến tần ATV303 có tính năng phát hiệnnhiệt độ vượt ngưỡng không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Tính năng phát hiện nhiệt trong biến tần được thực hiện bởi một đầu đo PTC tích hợp bên trong khối nguồn. Có một thông số trên ATV303 là 809 (Trạng thái nhiệt của biến tần) thể hiện trạng thái nhiệt của biến tần dưới dạng %. Trên 118%, biến tần hiện Drive overheat (Quá nhiệt biến tần).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.