Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mã hàng thay thế của cảm biến điện cảm Osisense XS XS1M12PAW01D là gì?

Published date: 11 tháng tám 2020

Cảm biến cảm ứng XS1M12PAW01D đã ngừng sản xuất được thay thế vào năm 2015 bằng cảm biến XS912RWPAM12.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.