{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Mã hàng thay thế cho công tắc hành trình XCMA1524569 và XCMA1524570 là gì?

Công tắc hành trình XCMA1524569 và XCMA152457 đã ngưng sản xuất từ năm 2005. Cả hai mã trên đền là công tắc hành trình dòng XCMA102 với chiều dài cáp là: - XCMA1524569 = chiều dài cáp 33 cm, - XCMA1524570 = chiều dài cáp 63.5 cm. Mã hàng thay thế là XCMD2102L1 với chiều dài cáp 1m.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm