Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mã hàng thay thế cho công tắc hành trình XCMA1524569 và XCMA1524570 là gì?

Published date: 06 tháng bảy 2020

Công tắc hành trình XCMA1524569 và XCMA152457 đã ngưng sản xuất từ năm 2005. Cả hai mã trên đền là công tắc hành trình dòng XCMA102 với chiều dài cáp là: - XCMA1524569 = chiều dài cáp 33 cm, - XCMA1524570 = chiều dài cáp 63.5 cm. Mã hàng thay thế là XCMD2102L1 với chiều dài cáp 1m.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.