Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tối có thể chuyển chương trình từ một biến tần ATV56/ATV66/ATV16/ATV18/ATV28/ATV11 sang các dòng sản phẩm biến tần hiện tại không?

Published date: 29 tháng sáu 2020

Không. Bạn phải lập trình lại bằng tay trên biến tần mới. Đa số các tính năng trên các biến tần cũ được hỗ trợ trên các biên tần mới nhưng một số thay đổi về đấu nối có thể được yêu cầu.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.