Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể dùng một cảm biến ánh sáng của bên thứ 3 cho công tắc nhạy sáng không?

Published date: 16 tháng bảy 2020

Không. Công tắc nhạy sáng được thiết kế để sử dụng với cảm biến ánh sáng đi kèm.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.