Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

CB dòng C120H và iC120H có thể gắn vừa trên bảng điện của Isobar và dòng Acti 9 không?

Published date: 03 tháng bảy 2020

Không, Bảng điện của dòng Isobar và Acti 9 được thiết kế cho CB dòng C60H và iC60H. CB C120 không vừa bởi vì mỗi cực cách nhau 27mm trong khi đối với dòng C60H, mỗi cực cách nhau 18mm. Có thể đấu cáp thông qua khối đầu vào SEA9TB1001 (1 cho mỗi pha) và kết nối vào vỏ mở rộng với C120 hoặc iC120 nhưng chỉ đối với dòng tối đa 120A.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.