Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

GV7 và LR9F có ngắt trong trường hợp mất pha hay không?

Published date: 16 tháng bảy 2020

Có, chúng sẽ cắt nếu mất pha. Thời gian cắt của sự cố ""không cân bằng pha"" sẽ nhanh hơn so với quá tải từ nhiệt thông thường, chẳng hạn như dòng GV2/3 hoặc dòng LRD. Dòng GV7 và LRD9F sẽ cắt sau thời gian 4s (+- 20%) đối với mất pha trong khi LRD hoặc GV2/3 có thể chạy đến 2 giờ trừ khi một sự cố quá tải được phát hiện trong những pha còn lại.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.