Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể thay module vào/ra MES108 bằng module MES114 không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Có thể, đối với Sepam 1000+ (seri 20 và 40), module MES108 mã 59645 được thay thế bằng module MES114 mã 59646. Khi module MES114 được lắp đặt, relay sẽ yêu cầu thiết lập lại qua phần mềm SFT2841 để nhận module vào ra mới. Module MES114 có những thông số sau: 10 ngõ vào, 4 ngõ ra, nguồn cấp từ 25 đến 250VDC.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.