Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thông số kỹ thuật của mã hàng GV2P10AE11TQ là gì?

Published date: 16 tháng bảy 2020

GV2P10AE11TQ tương tự với GV2P10 + GVAE11 nên mã này có cùng thông số với GV2P10 MPCB với GVAE11. Ký tự TQ cho biết một nhóm đóng gói của sản phẩm này.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.