Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chúng ta có thể sử dụng thẻ nhớ của CPU M340 trên CPU M580 BMEH58x040 hay không?

Published date: 11 tháng tám 2020

Những thẻ nhớ sử dụng trên CPU M340 không phù hợp với CPU M580. Chỉ có thể sử dụng thẻ nhớ BMXRMS004GPF trên CPU của bạn. Thẻ nhớ có dung lượng 4GB, class A và được dùng trong công nghiệp.
Nếu bạn đưa một thẻ nhớ SD không phù hợp vào CPU, sau đó mở CPU:
- CPU sẽ vẫn ở trạng thái NOCONF.
- Đèn backup của CPU bật sáng.
- Đèn thẻ nhớ vẫn sẽ ở trạng thái OFF.

Lưu ý: Thẻ nhớ BMXRMS004GPF được định dạng đặc biệt cho CPU M580. Nếu bạn sử dụng thẻ nhớ này trên một CPU hoặc một thiết bị khác, thẻ nhớ có thể không được nhận.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.