Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Những phụ kiện nào tạo cấu thành mã XCKD2145P16?

Published date: 06 tháng bảy 2020

ZCD21 + ZCDEP16 + ZCE01 + ZCY45 = XCKD2145P16. Mã ZCDEP16 là ngõ vào cáp 16mm, mã này có thể được thay thế bằng ZCDEP20 nếu ngõ vào cáp là 20mm phù hợp hơn.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.