Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mã hàng thay thế cho ZB4BP3S là gì?

Published date: 21 tháng tám 2020

Mã hàng này có thể được tạo thành từ ZB4BA3 + ZB2BP013. ZBP0 là nắp silicon có thể thay thế cho nắp xanh, và ZBP0A là nắm Neoprene (Có khả năng ngăn chặn hóa chất, cạnh nhọn)

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.