Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Điểm khác nhau giữa bộ điều khiển XACA471 và XACA4714 là gì?

Published date: 16 tháng bảy 2020

Bộ XACA471 có lên/xuống, trái/phải trong khi bộ XACA có thêm nút dừng khẩn cấp phía trước.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.