Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi cần một phiên bản của cảm biến XX930A1A1M12 với phạm vi 2m?

Published date: 25 tháng một 2018

Sử dụng một cảm biến XX930A3A1M12. Phạm vi có thể điều chỉnh từ 203mm - 8m (sử dụng XXZPB100 để dạy cho cảm biến).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.