Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chúng ta có thể mua tiếp điểm thường đóng cho XD4PA12 không?

Published date: 14 tháng bảy 2020

Không, không có sự lựa tiếp điểm cho dòng XD4PA, nhưng thông thường tiếp điểm thường đóng có thể thêm vào dòng XD2GA sử dụng ZB2BE102.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.