Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tiếp điểm phụ 29450 có phù hợp với MCCB dòng NS và NSX không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Có, tiếp điểm trên phù hợp hoàn toàn với MCCB dòng NS cũng như NSX bởi vì nó cũng giống như tiếp điểm 29452.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.