Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể kết nối điều khiển từ xa Tm 18311 với C120 không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Điều khiển từ xa Tm, mã hàng là 18311 được thiết kế để sử dụng với MCB C60 chứ không phải MCB C120. Điều khiển từ xa Tm, mã hàng 18312 được sử dụng MCB C120 (2 cực). Không khuyến khích sử dụng 18311 cho MCB C120 (2 cực) bởi vì dòng khởi động của 18311 (TmC60-4P) thấp hơn so với 18312 (TmC120-2P).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.