Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi chỉ có thể xem menu giám sát của ATV61?

Published date: 25 tháng một 2018

Xác minh rằng không có bảo vệ mật khẩu được thiết lập Xác minh mức truy cập trong trình đơn chính Vào menu 7.3 Hiển thị cấu hình và xác minh tầm nhìn của menu không bị hạn chế.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.