Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Loại RTU có thể thay đổi như thế nào trong bộ cấu hình SCADAPack E và sự khác biệt giữa 'Run Wizard' và 'Change RTU Wizard ' ?

Published date: 03 tháng bảy 2020

Loại RTU có thể được thay đổi trong View> Change RTU Type
Lệnh trình đơn này sẽ chạy Change RTU Wizard để cho phép bạn thay đổi kiểu, mô hình SCADAPack E RTU hiện đang được chọn, cũng như trạng thái và phiên bản của WITS DNP3.
Sự khác biệt duy nhất giữa Change RTU Wizard và Run Wizard RTU Loại Type dialog là bạn có thể hủy bỏ các hành động khi bạn chạy các Change Wizard RTU.
 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.