Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào có thể xác định Trạng thái RTU hiện tại bằng đèn LED STAT ?

Published date: 03 tháng bảy 2020


Đèn LED STAT nhấp nháy khi có mã trạng thái.
Đèn LED STAT tắt khi mã trạng thái được trả về 0.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.