Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có cách nào để tìm kiếm các loại biến / biến trong Unity Pro không?

Published date: 29 tháng năm 2020

Để tìm kiếm trong Unity, hãy chuyển đến thanh công cụ ở đầu màn hình và chọn Công cụ -> Tìm kiếm / Thay thế.
https://www.se.com/ww/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/SE_LOCAL/APS/APS_INDUSTRY/FA226494/Pic1a.png
Khi Tìm kiếm / Thay thế được chọn, cửa sổ Tham chiếu chéo sẽ xuất hiện. Trong cửa sổ đó chọn nút Hiển thị / ẩn tìm kiếm.
https://www.se.com/ww/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/SE_LOCAL/APS/APS_INDUSTRY/FA226494/Pic2a.png
Cửa sổ Tìm kiếm dữ liệu sẽ bật lên. Từ đó bạn có thể tìm kiếm trong trường Tìm gì hoặc Duyệt bằng nút ở bên phải của trường Tìm gì.
https://www.se.com/ww/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/SE_LOCAL/APS/APS_INDUSTRY/FA226494/Pic3a.png
Nếu trình duyệt được ưu tiên, hãy chọn nút Duyệt và Tham chiếu chéo: Lựa chọn dữ liệu sẽ xuất hiện, nơi bạn có thể đi qua các tab Bbến, loại biến, khối chức năng và các loại khối chức năng và chức năng để tìm kiếm bất kỳ thực thể nào trong dự án Unity .
https://www.se.com/ww/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/SE_LOCAL/APS/APS_INDUSTRY/FA226494/Pic4a.png

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.